Home Eveniment

0 0

Ultimul raport public al Curţii de Conturi a României arată că, din totalul abaterilor consemnate în actele de control/audit întocmite în anul 2017, cele mai semnificative s-au înregistrat în domeniul mediului, apelor şi pădurilor.
Sunt subliniate deficienţele din gestiunea Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru care s-a recomandat instituirea unui sistem de monitorizare şi încasare a creanţelor acestui fond. Credibilitatea acestei instituţii aflate sub autoritatea Ministerului Mediului, oricum şubrezită de lipsa unor rezultate concrete şi vizibile ale proiectelor pe care le derulează, este acum la nivel minim.
Ceea ce mi se pare însă mult mai grav este că, „atât în evidenţa contabilă proprie, cât şi în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului au existat înregistrări eronate ale unor bunuri care nu aparțin și nu se află în administrarea entității. Aceste bunuri, în valoare de 15.665.153 mii lei, reprezintă ariile protejate care au fost înregistrate și declarate ca bunuri publice, cu toate că, potrivit cadrului legal în vigoare, pentru Ministerul Mediului acestea reprezintă doar regimuri de protecție care se instituie asupra unor perimetre în scopul conservării și utilizării durabile a florei și faunei sălbatice, terenurile având forme de proprietate diferite”.
Ce pretenţii de protecţie a ariilor naturale şi de gestionare durabilă a acestora să avem de la autoritatea publică centrală responsabilă cu acest domeniu, Ministerul Mediului, dacă acesta nu deţine nici măcar o situaţie clară a formelor de proprietate existente pe terenurile ariilor protejate? De altfel, în scrisoarea transmisă ca urmare a interpelării pe care i-am adresat-o în mai 2017, doamna ministru Graţiela Gavrilescu a ignorat întrebarea mea referitoare la procentul suprafeţelor deţinute în regim de proprietate privată sau concesionate în parcurile naţionale. Iată că presupunerea mea se confirmă – autorităţile de mediu habar nu au ce ar trebui să gestioneze, conform responsabilităţilor stabilite prin lege.
Pe fondul acestor deficienţe punctuale constatate de Curtea de Conturi, apare şi votul favorabil acordat, de către majoritatea PSD-ALDE din Comisia de mediu a Senatului, propunerii legislative, ce permite extinderea lucrărilor de utilitate publică şi realizarea unor lucrări noi în păduri, inclusiv în arii protejate. Nu trebuie sa spunem stop dezvoltării dar trebuie să cantărim bine fiecare situație. Inevitabil mă întreb: în aceste condiţii, nu e oare convenabil să se păstreze ambiguitatea în ceea ce priveşte evidenţa formelor de proprietate a terenurilor din ariile protejate?

0 0

Deputatul PSD de Arad Florin Tripa s-a făcut astăzi din nou de râs în fa a arădenilor. țNici mai mult, nici mai pu in, a ajuns să se laude cu faptul că Guvernul PSD a tăiat de la țfinan are patru drumuri jude ene importante din jude ul Arad, prin programul PNDL! Aceste ț ț țdrumuri sunt: Berzovia-Buzia -Lipova, Gurahon -Buteni, Tau -Târnova, Mi ca-Apateu-ș ț ț șBerechiu. La alocarea de sume prin PNDL de către Guvern, jude ul Arad a primit 1576 țlei/locuitor i este printre ultimele jude e, pe locul 34, în clasamentul na ional, de i este ș ț ț șprintre jude ele care cotizează cel mai mult la bugetul de stat. Dar a a tie PSD să îi ț ș șrăsplătească pe cei care muncesc: le ia banii!“Deputatul Tripa sus ine că a propus Consiliului Jude ean ce drumuri să repare ț țanul acesta. i Consiliul Jude ean i-a propus deputatului Tripa i colegilor săi din PSD Ș ț șArad să nu taie 45 de milioane de euro din banii arădenilor, în bugetul din anul acesta. Dacă PSD nu ar fi confiscat ace ti bani de la toate localită ile din jude , s-ar fi putut nu ș ț țrepara, ci moderniza, zeci de kilometri de drum jude ean. Constatăm că în continuare țdeputatul Tripa în loc să se ocupe de ce trebuie să facă în Parlament, trimite comunicatede presă prin care ascunde sub pre gunoiul PSDș ” – se arată într-un comunicat de presă al consilierului jude ean PNL, Cristian Feieț ș.Anul acesta, Consiliul Jude ean Arad va începe modernizarea a 300 de kilometri de țdrumuri jude ene, din re eaua de 1180 km. Dacă PSD nu ar fi tăiat banii de la jude ul Arad, ț ț țnumărul de kilometri moderniza i ar fi fost mult mai mare!

0 0

Consiliul Judeţean Arad doreşte achiziţiona în condiţii cât mai avantajoase a energiei electrice necesare consumului propriu, prin Bursa de Mărfuri. Pentru obţinerea unui preţ cât mai bun, CJA doreşte să se asocieze cu instituţii din subordinea sa, urmând ca fiecare dintre aceste instituţii să achite contravaloarea energiei consumate din fondurile proprii.
„Beneficiul unei astfel de asocieri constă în posibilitatea de a negocia un preţ mai mic. Consiliul Judeţean, ca lider al acestei asociaţii, va întocmi întreaga documentaţie de achiziţie publică pentru a participa la Bursa de Mărfuri şi a achiziţiona energie electrică la un preţ cât mai mic. Este o dovadă a gestionării cu cumpătare a banului public”, a afirmat Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.
Prin accederea pe Bursa de Mărfuri, şi achiziţionarea energiei electrice la tarife mai mici, Consiliul Judeţean poate să reducă substanţial valoarea facturii la energie electrică, atât în ceea ce priveşte consumul propriu, cât şi cel al instituţiilor subordonate incluse în asociaţie, care îşi achită utilităţile tot ca urmare a fondurilor alocate de CJA.
În bugetul acestui an a fost prevăzută suma de 2,236 milioane de lei, la capitolul „Bunuri şi servicii – Încălzit, Iluminat şi forţă motrică”, cu aproape 700.000 de lei mai puţin decât în bugetul pe 2017 (când a fost prevăzută suma de 2,933 milioane de lei). Strict privind consumul de energie electrică, se preconizează o reducere netă a valorii facturii cu circa 15%.
Alături de Consiliul Judeţean în calitate de lider de asociere, din această Asociaţie vor mai face parte Centrul Cultural Judeţean, Biblioteca Judeţeană, Complexul Muzeal, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş, Centrul de Educaţie Incluzivă şi Liceul Special „Sfânta Maria”, în calitate de asociaţi.
Asocierea se constituie strict pentru achiziţionarea în comun de către autorităţile contractante de energie electrică necesară consumului propriu.

0 0

Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a participat astăzi, la Parlamentul României, la Adunarea Generală a Consiliilor Judeţene din România.
În discursul său din plen, preşedintele Consiliului Judeţean Arad a insistat pe inechităţile sociale determinate de cadrul legislativ, pe sărăcirea deliberată a Consiliilor Judeţene prin acte normative care le iau resursele şi nu stabilesc venituri compensatorii. Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu, a încercat să schiţeze un răspuns la pledoaria lui Iustin Cionca, din păcate neconvingător, întrucât toate Consiliile Judeţene din România sunt în situaţia de a nu mai putea susţine cheltuielile sociale pe care le aruncă asupra lor Guvernul.
Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Judeţean Arad a vorbit în faţa premierului României şi a ministrului Finanţelor Publice despre blocajele determinate de Legea Achiziţiilor Publice şi de numărul insuficient al angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, care duce la întârzierea proiectelor de dezvoltare şi, implicit, la acumularea excedentului bugetar. Se ajunge în situaţia aberantă ca Guvernul să sancţioneze Consiliile Judeţene care respectă legea şi au excedent!
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad a declarat, la finalul întâlnirii de la Palatul Parlamentului, că Guvernul României trebuie să susţină judeţele eficiente şi, împreună cu Parlamentul, să creeze un cadru legislativ care să sprijine dezvoltarea locală, nu să o împiedice: „În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad o spun tranşant: înţelegem şi susţinem principiul solidarităţii. Dar acest principiu al solidarităţii trebuie să opereze şi atunci când ni se alocă bani, nu numai atunci când ni se iau. Principiul solidarităţii nu trebuie să fie discriminatoriu, or constatăm că, în mod paradoxal, chiar este, atunci când unor Consilii Judeţene, cum este şi Aradul, nu li se alocă nici un leu din cotele defalcate din TVA pentru că au excedent, dar altor Consilii Judeţene care au excedent li se alocă! Mai mult, exceptarea Bucureştiului din prevederile coercitive ale Legii Bugetului pe anul 2018 o considerăm nu numai imorală, ci şi ilegală, fapt pentru care am sesizat Avocatul Poporului”, a declarat Iustin Cionca la capătul dezbaterilor.

0 0

Consiliul Judeţean Arad a pregătit contractarea de servicii sociale pentru unlot de 11 copii/tineri cu măsură de protecţie specială, într-un centru rezidenţial(casă de tip familial), pe o durată de 3 ani, valoarea contractului de servicii socialefiind în sumă de 856.515 lei/lot, cât şi pentru un lot de 14 persoane adulte cudizabilităţi, într-un centru de îngrijire şi asistenţă (CIA), tot pe o durată de 3 ani,valoarea contractului de servicii sociale fiind în sumă de 1.420.755 lei/lot. „Judeţul nostru este prntre cele mai performante, în acest domeniusensibil, al serviciilor sociale. Dorim să le oferim celor ce beneficiază de acesteservicii condiţii cât mai bune, şi în acest sens vom monitoriza cu maximă atenţiederularea întregului proces de contractare. Sistemul social reprezintă pentruConsiliul Judeţean, una dintre priorităţile absolute, o componentă necesară şiobligatorie”, a afirmat Claudia Boghicevici.Contractarea acestor servicii va fi supusă votului consilierilor judeţeni înşedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Arad, din 23 februarie.

0 0

Claudia Boghicevici:
„Consiliul Judeţean sprijină Conopul pentru trotuare noi”

„Consiliul Judeţean sprijină şi în acest an câteva investiţii importante pentru comuna Conop”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al CJA.
2017 a fost pentru Conop un an bun, în care s-au finalizat o serie de lucrări la câteva dintre obiectivele importante din comună şi satele aparţinătoare. „Vorbim despre sectorul de drum DC70 din satul Milova, care a fost modernizat, valoarea lucrărilor fiind de 1.508.945 lei. A fost o lucrare începută în urmă cu doi ani, pe care am reuşit să o ducem la bun sfârşit. Tot anul trecut, am lucrat la amenajarea drumurilor agricole din Conop, lucrare în valoare de 450.238 lei”, a declarat primarul Petrică Moldovan.
Pentru anul 2018, edilul comunei are în derulare alte câteva proiecte importante: construirea şi repararea aleii pietonale în satul Odvoş, lucrare pe care a început-o în 2017, în valoare de 331.662 lei. Unităţile de învăţământ vor fi şi ele pe lista de priorităţi, pentru că se vor reabilita gradiniţa cu program nomal din satul Belotinţ, lucrarea în valoare 682.891 lei şi şcoala primară din satul Chelmac, lucrare în valoare de 753.952 lei.
„Avem nevoie de învăţământ de calitate, iar acest proces nu se poate derula decât în unităţi şcolare moderne. Am început lucrările de reparaţii la una dintre grădiniţe şi la o şcoală şi avem în plan să contruim încă o grădiniţă în satul Milova, investiţie pentru care s-a semnat contractul de finanţare, valoarea totală fiind de 740.692 lei, urmând ca lucrările să înceapă anul acesta”, a spus Petrică Moldovan.
Tot în 2017 au început lucrările de construire a unui corp de clădire pentru Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, valoarea lucrării programată a se termina în 2018 fiind de 522.930 lei. Anul acesta se vor demara lucrări de reabilitare a drumului comunal DC70 şi de modernizare a unor străzi în comuna Conop, investiţie pentru care s-a semnat contractul de finanţare, valoarea totală a investiţiei fiind de 5.331.389 lei, urmând ca lucrările să înceapă în anul 2018. „Avem în plan şi reabilitarea Căminului Cultural Chelmac din comuna Conop, obiectiv la care până în prezent s-a realizat proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, valoarea totală a lucrărilor ce se vor executa fiind de 542.359 lei”, a mai precizat primarul comunei.
Comuna Conop beneficiază şi de sprijinul Consiliului Judeţean, pentru realizarea unor proiecte. „Am alocat în anul 2017 suma de 400.000 de lei pentru două proiecte importante: realizarea unor alei pietonale şi a unui sediu pentru Serviciul de voluntariat pentru situaţii de urgenţă. Şi în 2018 am asigurat o tranşă de 200.000 de lei pentru finalizarea sediului Serviciului de voluntariat, un obiectiv important în zonă, dată fiind incidenţa accidentelor pe DN 7. Apreciez eforturile depuse de administraţia locală pentru dezvoltarea comunei, îi asigur de sprijinul nostru pentru continuarea proiectelor aflate în derulare şi a celor ce vor fi iniţiate în viitor”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.

0 0

Adina Dumitrean, profesorul în învățământul preșcolar, se declară revoltată de măsurile luate de către guvernul PSD privind legea salarizării cuprinsă în Revoluția Fiscală și este alături de dascălii care protestează în faţa ministerului Muncii:
“Guvernanții PSD demonstrează încă o dată faptul că pentru ei învățământul din România nu reprezintă nimic. Aceștia scot pe bandă rulantă ordonanțe de urgență menite să discrediteze și să umilească personalul didactic din învățământ. Situația în care guvernul PSD a adus învățământul este una dezastruoasă și de aceea vom ieși în stradă și ne vom cere drepturile, vom cere în primul rând modificarea OUG 3/2018. Pare că se dorește denigrarea profesiei de dascăl, doar pentru a satisface clientela politică și șefii de partid.
În calitate de consilier local și dascăl susțin în continuare drepturile profesorilor, învățătorilor și educatoarelor la un salariu decent, condiții de muncă optime și respect din partea guvernanților. Țin să precizez faptul că orice sfidare și lipsă de respect afișată dascălilor se reflectă negativ asupra societății actuale și viitoare!” declară consilierul municipal PNL, Adina Dumitrean.

0 0

Arădenii care doresc să-și îmbunătățească vocea și dicția sunt așteptați vineri, 23 martie 2018, de la ora 18.00, la „Sala Centenar” din cadrul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.
Atelierul va dura 2 ore și 30 de minute și va cuprinde exerciții practice de îmbunătățire a vocii și a dicției facilitate de Andrei Țigănaș, om de radio și trainer de dicție.
„Vom lucra la cele mai comune cinci pârghii care te ajută să transmiți încredere și simpatie atunci când comunici „unu la unu” sau în public. Atelierul va cuprinde exerciții practice în echipă, iar rolul meu va fi să ilustrez metode simple care te ajută să fii mai convingător într-o discuție, negociere sau prezentare. Evenimentul li se adresează deopotrivă celor care au nevoie de competențe oratorice în munca lor de zi cu zi și celor care vor să-și controleze mai bine emoțiile și vocea indiferent de context” spune Andrei Țigănaș, autorul atelierului.

Biblioteca Județeană Arad, partener în organizarea evenimentului

Atelierul de voce, dicție și oratorie este organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad și li se adresează în mod deosebit managerilor, antreprenorilor, oamenilor de vânzări, trainerilor. Programul atelierului este însă valoros pentru toți cei care, indiferent de profesie, sunt interesați de leadership și arta influențării.
„Ne bucurăm că putem să găzduim și să susținem un asemenea atelier. Ca instituție de cultură suntem interesați și de ceea ce înseamnă dezvoltarea personală în comunitatea arădeană. Consider oratoria ca o parte a culturii, un element căruia trebuie să îi acordăm mai multă atenție” a precizat Florin Coita, PR în cadrul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.

Andrei Țigănaș, autorul primului curs online de dicție din România

Andrei Țigănaș este om de comunicare: fost jurnalist radio, cadru didactic și proaspăt antreprenor.
A prezentat știri la Radio Guerrilla, Radio România Cluj, a colaborat cu Pro TV și a fost cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj.
În prezent este coach de dicție și președintele International Advertising Association – Young Professionals Cluj, comunitatea locală de tineri profesioniști în comunicare și marketing.
În 2016 a lansat primul program online din România cu exerciții de dicție, voce și oratorie.
Andrei s-a născut și a copilărit la Arad, unde a absolvit Colegiul Național „Moise Nicoară”. De 13 ani locuiește și profesează în Cluj-Napoca.
Mai multe detalii despre Andrei Țigănaș se pot găsi în linkurile de mai jos:
Site: http://andreitiganas.ro/
Pagină Facebook: https://www.facebook.com/ AndreiTiganasOficial/
Canal Youtube: https://www.youtube.com/ channel/ UCTt4WyoVhRz9HoGnJXajkjw

Înscrierea pe bază de formular online

Intrarea la atelier este liberă, dar pentru că locurile în sală sunt limitate cei care participă sunt rugați să completeze formularul de înscriere de mai jos: goo.gl/QeS2g1

0 0

De 11 ani, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează cel mai mare târg de organizări nunți și alte evenimente din vestul țării, “Petreceri de Vis”. Weekendul acesta a avut loc a XI-a ediție a târgului, la complexul Expo Arad.
Față de edițiile anterioare, în acest an, CCIA a dezvoltat conceptul târgului Petreceri de Vis prin includerea celor două secțiuni: Salon Mama și Copilul și Sejururi de Vis, abordare care s-a dovedit a fi foarte bine primită și chiar așteptată de publicul arădean, și nu numai.
“Dezvoltarea acestui târg tradițional al CCIA face parte din strategia noastră pe anul 2018, strategie al cărei obiectiv este cel de dezvoltare a târgurilor cu care v-am obișnuit și de organizare a unor evenimente noi la complexul Expo Arad. Publicul arădean, dar și cel din Regiunea de Vest așteaptă inovație în oferta noastră expozițională și primește cu entuziasm orice secțiune nouă pe care o oferim, având dovada atât în cazul târgului Petreceri de Vis de anul acesta, cât și în cazul târgului Vicii și Delicii”, declară președintele CCIA, Gheorghe Seculici.
La ediția de anul acesta numărul vizitatorilor a crescut cu 20%, oferta venind din partea a 100 de expozanți, pe o suprafață expozițională de 3600 mp în cele 3 pavilioane.
Majoritatea expozanților s-au declarat mulțumiți de rezultatele obținute, exprimându-și intenția de a participa și la edițiile care vor urma, unele chiar cu standuri mai mari. În ceea ce privește prima ediție a Salonului Mama și Copilul, interesul a fost unul crescut, așteptările vizitatorilor fiind în sensul dezvoltării acestei secțiuni.
Sejururi de Vis a reprezentat un plus pentru târgul Petreceri de Vis, și, în același timp, un beneficiu atât pentru agențiile de turism, cât și pentru vizitatori, fapt confirmat de fluxul continuu din Pavilionul B, spațiu în care s-a desfășurat această secțiune. Având aceste argumente, CCIA a demarat deja discuțiile pentru evenimentul de anul viitor, cu obiectivul de a-l include în oferta de târguri consacrate desfășurate la Expo Arad.

0 0

Seria abuzurilor PSD în învățământ continuă: mai mulți inspectori școlari generali și adjuncți din țară, printre care și inspectorul școlar general din Arad au primit calificativ insuficient, ceea ce echivalează cu demiterea lor.
Este dubios că pe listă se află toți cei 13 inspectori demiși vara trecută în mod abuziv, conform unor hotărâri judecătorești. Aceștia au fost repuși în funcții de justiție.
„Aceste execuții publice în loturi de zeci de persoane seamănă cu procesele staliniste de anii ’50. Aceste practici sunt inacceptabile în zilele noastre. Este o atitudine abuzivă din partea PSD, care continuă asaltul pentru politizarea instituțiilor publice. Este abuziv acest tip de comportament, prin care sunt demiși în câteva luni toți cei care și-au câștigat funcțiile în instanță, pentru a numi în locul lor cadre de nădejde din PSD. Cerem PSD să respecte legea și statutul funcționarilor din învățământ.
După ce ultimii miniștri ai învățământului au scandalizat opinia publică prin maltratarea limbii române, aceste execuții care au ca scop politizarea sistemului sunt de natură să afecteze imaginea învățământului. În loc să propunem un sistem școlar curat, în care meritele și legea sunt respectate, Guvernul PSD propune un sistem în care obediența față de partid ține loc de valoare și de lege. Cerem PSD să respecte legea și regulile transparente de ocupare a funcțiilor publice“, a spus Sergiu Bîlcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad..

0 0

Primarul din Păuliș continuă să sfideze locuitorii comunei. Din nou, victimele sale sunt copiii, elevii școlilor din Păuliș. Pentru fiecare dintre aceste două școli din comună primarul Turcin a propus un buget, pe tot anul, cât pentru o zi de Festivalul Vinului! Și ca nu cumva consilierii locali să aibă curajul să nu voteze această propunere de buget, a convocat la ședința Consiliului Local, echipa de fotbal şi oameni din comună pe care i-a dezinformat şi manipulat ca să-I instige împotriva consilierilor locali PNL.
„Grupul consilierilor locali PNL Păuliș nu poate susține un buget care își bate joc de școlile comunei. Primarul Turcin propune ca anul acesta să se aloce celor două școli 0,25% din bugetul de anul trecut. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, nici măcar în localități unde s-a dorit desființarea școlilor! În loc să investească în educație, primarul de la Păuliș își bate joc de copiii noștri și de profesorii lor, pe motiv că nu sunt bani la buget. Ar fi trebuit să ceară de la Guvernul PSD, nu să abandoneze elevii din Păuliș! Acum vedem rezultatul faptului că PSD a tăiat 45 de milioane de euro de la județul Arad. Nu mai sunt bani nici măcar pentru școli, pentru viitorul copiilor!” – se arată într-un comunicat de presă al PNL Păuliș.

0 0

Dorin Stanca este una dintre personalitățile care s-au alăturat PNL, în proiectul Aradul liberal. Implicat deja în spațiul public, inclusiv prin activitatea în Board-ul care îl consiliază pe primarul Gheorghe Falcă, Dorin Stanca vrea să deruleze câteva proiecte pe termen lung, care vizeză indentitatea Aradului.
„Cu toții ne dorim o schimbare, un oraș mai dinamic, mai modern. Cred că orice schimbare pornește în primul rând de la oameni, de la modul în care fiecare dintre noi își asumă responsabilități în comunitate, de măsura în care fiecare dintre noi ne implicăm în proiecte publice. În acest sens, doresc să pun în slujba comunității locale capitalul profesional dat de pregătirea multidisciplinară în decursul timpului și mi-am propus să derulez două proiecte care implică tinerii, două proiecte de educație publică, parte a unei reconstrucții a identității Aradului. Unul dintre proiecte se referă la prelegeri cu privire la patrimoniul cultural al Aradului, care se adresează elevilor, studenților.
Pentru a iubi Aradul, trebuie să-l cunoaștem, să știm istoria oamenilor și a ceea ce au lăsat ei în urmă. Aradul are un patrimoniu cultural bogat, dar am constatat că mulți tineri nu cunosc aceste valori ale comunității lor. Deja am început cu diferite ocazii să le vorbesc tinerilor despre patrimoniul Aradului, voi continua să o fac sistematic, investind în educația tinerilor împreună cu alți oameni care gândesc la fel.
Al doilea proiect se referă la educația antreprenorială. Sunt liberal, am o experiență antreprenorială de peste 20 de ani și cred că bunăstarea generală nu depinde în primul rând de stat, ci de munca fiecărui om, de inițiativă și de idei, de curajul de a porni o afacere. Aradul este un oraș care favorizează inițiativa privată și care valorizează munca. În perioada următoare, vreau să le vorbim tinerilor despre cultura antreprenorială, să le spunem cum pot să pornească o inițiativă privată, să își ia soarta în propriile mâini“, a spus Dorin Stanca.

0 0
Comisia SRI vrea să îl audieze pe urmăritul general fugar Sebastian Ghiță, pentru dezvăluirile despre DNA, fiindcă le consideră foarte importante în economia funcționării acestei instituții. Și pentru că fuge de justiție, vor să îl audieze telefonic, să spună curajos ce afurisită e Kovesi, care l-a trimis în judecată! Și abuzivă! Și rea! Și cucuvea! Cum ar veni, un individ cercetat și fugar dă calificative procurorilor care îl anchetează. Vorba gurului PSD Codrin Ștefănescu: pentru că poate!
Televiziunile penalilor au lansat un linșaj anti-DNA, iar alți infractori condamnați sau urmăriți penal, din fruntea statului, s-au sesizat pe baza emisiunilor TV și cer măsuri dure contra DNA. Când cântăresc cuvântul procurorilor față de cuvântul infractorilor, politicienii de forță ai statului român îi cred pe infractori. Fiindcă cine se aseamănă se adună?!
Dacă așa zice presa bandiților și un deputat condamnat la 5 ani de pușcărie, dublat de un alt deputat fugar și de câțiva condamnați și cercetați în dosarele procurorilor anticorupție, DNA e rău, să moară DNA în chinuri!
O companie de relații publice din România, între timp, transmite e-mailuri în miez de noapte către jurnaliștii străini, să îi informeze că procurorul-șef DNA trebuie anchetat, iar campionii luptei anticorupție din România (de fapt corupții anchetați sau trimiși în judecată de DNA!) sunt gata să facă dezvăluiri zguduitoare despre Kovesi. Iată ce înseamnă, de fapt, statul paralel: paralel cu justiția, cu cinstea și cu bunul simț!

0 0

 

“Aradul se află într-o situație fără precedent:  furnizorul C-Gaz la presiunile Romgaz solicită CET-ului Arad să achite în avans suma de 8.5 milioane lei pentru furnizarea gazului, altfel amenință că începând de duminică dimineața arădenii vor rămâne fără căldură și apă caldă.

            Municipalitatea a plătit  în ianuarie 2018 către CET suma de 6 milioane lei dar și subvenția pentru perioada de iarnă. Banii de subvenție rămași pentru 2018 sunt programați pentru a acoperi sumele care trebuie achitate pentru lunile de iarnă de anul acesta și pentru anul 2019.

La ședința Comisiei de Dialog Social convocată de către Prefect nu s-a luat nicio măsură clară, politica influențând și monopolizând discuțiile. Parlamentarul PSD Todor Adrian a dus discuția în derizoriu , în loc să discute civilizat pentru a găsi o soluție.

În calitate de deputat voi interpela Ministrul Energiei  și voi aduce în atenția acestuia, punctual, problemele cu care se confruntă CET Arad.

Măsurile fiscale adoptate de Guvernul PSD au făcut ca Aradul să piardă peste 16 milioane de euro.  Problema subvențiilor la căldură este lăsată aproape în totalitate de Guvernul PSD pe umerii arădenilor. Cetățenii Aradului contribuie atât la bugetul local, cât și la bugetul național. Prin urmare, arădenii au dreptul de a beneficia de fonduri din partea Guvernului României.

În calitate de parlamentar am cerut, prin amendament susținut în Parlament, bani de la bugetul de stat pentru modernizarea rețelei de termoficare a CET Arad. Din păcate votul majorității PSD a fost împotrivă”

0 0

 

În perioada 12 – 22 februarie 2018, conform calendarului anexă la OMEN nr. 4792/31.08.2017, se vor desfășura probele de evaluare a competențelor din cadrul examenului de bacalaureat național 2018, prima sesiune.

Pentru organizarea și desfășurarea acestor probe au fost asigurate condițiile  conform cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a Examenului de bacalaureat național 2018, atât sub aspect organizatoric cât și logistic (sălile fiind prevăzute cu camere audio-video). Candidații au asigurată asistența medicală, beneficiază de apă în sălile de examen și de un cadru adecvat derulării probelor.

La Examenul de bacalaureat național 2018, s-au înscris 3167 elevi din care 2733 promoția actuală și 434 din promoțiile precedente.

 

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul Examenului de bacalaureat național 2018, prima sesiune, se vor derula conform următorului calendar:

 

  • 29 ianuarie – 2 februarie 2018: înscrierea candidaților
  • 12 – 13 februarie 2018: evaluarea competențelor lingvistice în limba română (proba A)
  • 14 – 15 februarie 2018: evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă (proba B)
  • 16 – 20 februarie 2018: evaluarea competențelor digitale (proba D)
  • 21 – 22 februarie 2018: evaluarea competențelor lingvistice în limba de circulație internațională (proba C)

0 0

 

Ne propunem să vă prezentăm, în perioada următoare, secțiile Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în care, pe parcursul anului trecut, fie au avut loc diferite lucrări de reparații, fie au fost dotate cu aparatură necesară desfășurării actului medical, în condiții optime.

Astăzi ne-am oprit asupra Secției Clinice Neonatologie, unde pe parcursul anului trecut au avut loc lucrări de reparații și de igienizare iar Consiliul Județean Arad și mai multe ong-uri au dotat-o cu aparatură medicală.

Astfel Consiliul Județean Arad a cumpărat pentru Secția Clinică Neonatologie cinci monitoare funcții vitale și trei injectomate, în valoare totală de 31.000 de lei.

„Consiliul Județean Arad a depus la Compania Națională de Investiții proiectul unui complex pediatric modern, de cinci etaje, care să includă secțiile de Neonatologie, Obstetrică-Ginecologie și Pediatrie. Valoarea proiectului este de aproximativ 40 de milioane de euro. Clădirea se va construi în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Vom avea, astfel, una dintre cele mai moderne secții, comnstruită de la zero, așa cum avem la Arad și una dintre cele mai moderne secții TBC din România, construită de Consiliul Județean. În paralel cu acest proiect continuăm dotarea secțiilor pentru copii cu aparatură performantă, deosebit de importantă în exercitarea actului medical”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

”Aparatura medicală primită de la Consiliul Județean Arad este utilă pentru buna desfășurare a actului medical. Monitoarele sunt utilizate pentru îngrijirea și tratamentul unui număr foarte mare de nou-născuți – 700-800 anual. Este vorba despre micuții care se nasc cu diferite probleme de sănătate, iar datorită acestor aparate, îi putem monitoriza, la pat, fără să îi mai transportăm în altă parte”, a declarat dr. Angelica Filimon, medic șef Secție Clinică Neonatologie.

Tot la capitolul aparatură medicală, secția de nou-născuți a fost dotată de către Asociația Salvați Copii, cu o lampă de fototerapie și un incubator nou, iar Asociația Dalia a donat o lampă de fototerapie. Tot cu ajutorul donațiilor a fost posibilă utilarea a patru saloane cu pătuțuri noi pentru bebeluși.

”Ajutorul primit de la sponsori a fost de asemenea, de un real folos pentru secția noastră. Aparatele completează dotarea existentă și totodată ne ajută atât pe noi în exercitarea actului medical, cât și pe micuții pacienți în procesul de recuperare”, a explicat dr. Angelica Filimon, medic șef Secție Clinică Neonatologie.

În ceea ce privește partea de lucrări, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a alocat bani pentru zugrăvirea și igienizarea întregii secții, în regie proprie. De asemenea s-au cumpărat și montat trei boilere pentru suplimentarea confortului termic dar și pentru a asigura  necesarul de apă caldă în caz de avarie.

”Ținând cont de faptul că Neonatologia funcționează în imobilul de pe strada Episcopiei, unde nu pot avea loc lucrări majore, am încercat să asigurăm, în limita posibilităților, condiții optime atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical din cadrul secției”, a declarat ec. Carmen Lucuța, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Cât despre investițiile ce se vor realiza pe parcursul acestui an, la nivelul secției, medicul șef, dr. Angelica Filimon, a precizată că ”Mulțumim Consiliului Județean pentru interesul arătat față de secția noastră. Din bani de la consiliu vom primi, anul acesta, un aparat de investigații imagistice de radiologie, cu tehnologie nouă și un aparat de sterilizare pentru biberoneria secției. Acestea sunt foarte utile pentru că mulți dintre nou-născuții din Arad se confruntă cu probleme respiratorii, iar pentru noi este important să aflăm cât mai repede cauza acestora. Cu ajutorul aparatului de investigații imagistice vom reuși să punem un diagnostic corect, într-un timp mult mai scurt. Un plus valoare este și faptul că îl vom putea utiliza direct la patul pacientului, iar astfel riscurile sunt semnificativ reduse deoarece mulți dintre nou-născuți sunt conectați la aparate și nu pot fi transportați. Cât despre aparatul de sterilizare, acesta asigură un act medical curat, fără riscuri de infecții.”

Conform statisticilor Secției Neonatologie, la nivel de județ, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, se nasc aproximativ 2.600 de copii, iar dintre aceștia șapte – opt sute au diferite probleme de sănătate.

 

0 0

 

 

Arad,  1 februarie 2018 – Cinematograful Arta își redeschide porțile de săptămâna viitoare, revenind în forță cu un amplu program pentru anul 2018 și continuând să promoveze filmul independent, de artă, precum și filmul de cinematecă.

 

Proiecțiile de film care s-au desfășurat la Arta pe parcursul anului 2017 au plasat cinematograful în topul preferințelor publicului cinefil arădean, oferind o alternativă însemnată la filmele de tip blockbuster și la cele comerciale. Atât demersul de revitalizare a cinematografelor arădene al Primăriei Municipiului Arad, cât și colaborarea dintre Centrul Municipal de Cultură și Asociația CitiZenit pentru realizarea programului de la Cinema Arta, continuă și anul acesta. 

 

În 2018 propunem o panoramă vie și actuală a celor mai importante producții cinematografice independente din ultimii ani, printre care se vor distinge și anul acesta ultimele apariții din industria românească de film. Premierele filmului românesc vor fi completate anul acesta de un număr mai mare de premiere europene, filme care vor putea fi vizionate și în orașul nostru.

 

Programul de film din 2018 va aduce un număr mai mare de filme pe marele ecran, atât în cadrul programului săptămânal, cât și în cadrul festivalurilor de film care vor poposi în Arad. În ultimii ani arădenii au avut posibilitatea de a viziona o parte din filmele din selecția unor festivaluri importante precum TIFF, Filmtettfeszt sau Kinodiseea în cadrul caravanelor itinerante care au ajuns și în Arad. Anul trecut trei festivaluri noi au avut loc pentru prima oară și în Arad: Les Films de Cannes à Arad, Zilele Filmului Francez și Caravana Docuart. Festivalurilor care vor reveni în 2018 li se vor alătura o serie de noi festivaluri, în premieră în 2018 la Arad. Astfel, filme sud-americane, filme asiatice, dar și filme americane vor rula la Cinema Arta.

 

Panopticul de premiere și festivaluri va fi completat de o selecție complementară de filme de cinematecă. Această inițiativă a luat naștere la sfârșitul anului trecut și se va extinde în programul de anul acesta, care va include o selecție de filme cult, respectiv a celor mai importante filme din istoria cinematografiei.

 

Deoarece din programul de cinematică nu putea lipsi anul acesta filmul românesc, la Arta va a vea loc și o amplă retrospectivă a filmului românesc în cadrul programului „Anul Centenarului“. Această  retrospectivă va aduce în fața publicului filme românești din ultimi ani trecute cu vederea de cinematografele comerciale, filme care nu s-au bucurat de o distribuție corespunzătoare, precum filmele de scurt-metraj. Totodată, filme cult din istoria cinematografiei românești vor putea fi vizionate la Arta în a doua parte a acestui an.

 

Programul de la Cinema Arta este curatoriat cu atenție, astfel încât în oferta cinematografului nu vor figura doar proiecții de film, ci evenimente culturale în toată regula. Acest tip de diversitate și interdisciplinaritate este prezent în programul tuturor cinematografelor de tip arthouse din Europa și sperăm să devină de asemenea o marcă a cinematografului arădean. Așadar, fiecare lună a lui 2018 va aduce la Arta invitați speciali, atât din industria românească de film, cât și din cea europeană, programe adresate tinerilor și elevilor, evenimente de artă și evenimente tematice.

 

 

Programul lunii februarie

 

Dăm startul la programul de anul acesta în data de 9 februarie, de la ora 20. O noutate în programarea de anul acesta constă în faptul că premierele vor avea loc, așa cum ne-am obișnuit, vinerea, însă vor începe de la ora 20, o oră mai accesibilă pentru public. Primul film de anul acesta de la Cinema Arta este debutul în lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic – Soldații. Poveste din Ferentari. Tot un film românesc încheie luna februarie, cel mai recent film al regizorului Constantin Popescu, Pororoca. Iar între cele două premiere românești ne vom delecta cu noul film al unuia dintre cei mai importanți regizori europeni – Michael Haneke.

 

Întrucât ne-am propus o programare diversă, în 2018 dorim să facem dreptate filmului documentar și să-l punem la locul lui – în cinema! După Braşov şi Cluj-Napoca în 2016, Iaşi în 2017, a venit rândul să începem anul cu 3 proiecţii de film documentar marca Centrului Ceh în Arad. Trei zile de luni din februarie 2018 vor fi marcate de cel mai vechi şi stabil program al Centrului Ceh și anume Documentary Mondays.

 

 

Film românesc:

SOLDAȚII. POVESTE DIN FERENTARI spune povestea lui Adi, un antropolog in varsta de 40 de ani, parasit de curand de iubita lui, care se muta in Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo, il intalneste pe Alberto, un rom sarac, fost puscarias, care promite sa il ajute sa cunoasca cantareti. Destul de repede, cei doi incep o relatie. Cand banii se termina, amandoi se trezesc captivi intr-un apartament in care se iubesc sincer si se folosesc unul de altul.

 

POROROCA spune povestea lui Tudor (Bogdan Dumitrache) și a Cristinei (Iulia Lumânare). Cei doi duc o viaţă de cuplu obişnuită, fără alte griji aparente, altele decât cele inerente, legate de creşterea şi educaţia copiilor: Maria (5 ani) şi Ilie (7 ani). Într-o duminică dimineaţă, Tudor iese cu copii în parcul din apropierea blocului. Într-o clipă de neatenţie a tatălui, Maria dispare. Împreună cu alţi părinţi, Tudor o caută frenetic prin zonă. 30 de minute mai târziu, Tudor anunţă poliţia. Maria este considerată, oficial, dispărută.

 

 

 

 

Premieră europeană:

HAPPY END este noul film al lui Michael Haneke, regizorul multi-premiat, câștigător al Palme D’Or și al Premiului Oscar. Filmul este o cronică acidă, un instantaneu fără compromis din viața unei familii europene burgheze. Acesta se petrece în casa luxoasă din Calais a familiei Laurent, pe fundalul crizei refugiaților din Europa.

 

Documentary Mondays:

RACING EXTINCTION este un film documentar, laureat al premiului Oscar, despre ritmul alarmant al extincției speciilor și eforturile oamenilor de știință, activiștilor și jurnaliștilor de a documenta acest fenomen. Problematica filmului pune în relație acțiunea umană și extincția masivă a speciilor, abordând tema comerțului ilegal cu specii pe cale de dispariție. În 2016, filmul a fost desemnat câștigător al Cinema for Peace International Green Film Award.

 

SONITA – Dacă Sonita, adolescenta de 18 ani, ar avea de ales, Michael Jackson i-ar fi tată și Rihanna mamă. În jurnalul ei, ea visează să fie un rapper celebru. Momentan, singurii ei fani sunt adolescentele dintr-un adăpost din Teheran. Acolo, Sonita, o refugiată din Afganistan, primește consiliere pentru traumele pe care le-a suferit și îndrumare pentru viitor. Familia ei însă o viziune diferită a viitorului ei: ca mireasă, fata valorează $9.000. În plus, femeile nu au voie să cânte în Iran. Cum poate Sonita să-și transforme visele în realitate? Filmul a primit Premiul Publicului la International Documentary Film Festival Amsterdam și Premiul Publicului la Sundance Film Festival.

THE PRUITT-IGOE MYTH –  Distrus într-o implozie dramatică și extrem de mediatizată, complexul de locuințe publice Pruitt-Igoe a devenit un simbol al eșecului în rândul arhitecților și politicienilor. Pruitt-Igoe Myth explorează problemele sociale, economice și legislative care au dus la declinul de locuințe publice în America, și centrele orașelor în care se aflau, în timp ce urmărește poveștile personale ale mai multor locuitori ai complexului.

 

Programul lunii februarie:
9 februarie – Soldaţii. Poveste din Ferentari (2018, regia: Ivana Mladenovic)

12 februarie – Documentary Mondays Racing Extinction
16 februarie – Happy End (2017, regia: Michael Haneke)

19 februarie – Documentary Mondays Sonita
23 februarie – Pororoca (2018, regia: Constantin Popescu)

26 februarie – Documentary Mondays The Pruitt-Igoe Myth

 

0 0

        

 

Aproximativ 300 de kilometri de drumuri județene, un sfert din total, intră în modernizare în perioada următoare. Anii 2018, 2019 și 2020 vor fi ani de șantiere în județul Arad, iar la finalul lor o mare parte din rețeaua de drumuri județene va fi reabilitată! Anunțul a fost făcut astăzi, într-o conferință de presă organizată de președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, și de vicepreședintele Sergiu Bîlcea.

Președintele Iustin Cionca a semnat la sfârșitul săptămânii trecute, la București, contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru două drumuri județene: Sânmartin-Olari-Caporal Alexa, respectiv Nădab-Seleuş. Al treilea contract, pentru drumul Bârsa-Moneasa-limită judeţ Bihor va fi semnat în perioada imediat următoare.

„Valoarea celor trei contracte este de 170 de milioane de lei, iar lungimea drumurilor județene modernizate prin PNDL va fi de aprox. 71 km. Consiliul Județean Arad a depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală șapte proiecte de finanțare pentru modernizarea a aprox. 9% din rețeaua de drumuri județene, 148 km, în valoare totală de 317,3 milioane de lei. Regret că Guvernul a refuzat să finanțeze modernizarea/reabilitarea următoarelor drumuri județene: Berzovia-Buziaș-Lipova, Gurahonț-Buteni, Tauț-Târnova, Mișca-Apateu-Berechiu. Vă reamintesc că la alocarea de sume prin PNDL de către Guvern, județul Arad a primit 1576 lei/locuitor și este printre ultimele județe, pe locul 34, în clasamentul național”, a declarat președintele Consiliului Județean.

La rândul său, vicepreședintele Sergiu Bîlcea a accentuat că strategia pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, anunțată în anul 2017, va produce rezultate vizibile de anul acesta.

„Investim peste 34 de milioane de lei în reabilitarea drumurilor județene în acest an, care se adaugă la alte sume atrase din fonduri europene și guvernamentale. Am încercat să aducem cât mai mulți bani în investiții, pentru că avem nevoie de infrastructură de calitate și pentru că investițiile ajută economia, contribuie la crearea de noi locuri de muncă. Din fonduri proprii, vom lucra anul acesta la drumurile Neudorf – limită de județ Timiș, Pâncota – Seleuș, Nădlac – Pereg, Dorobanți – Macea și Grăniceri Pilu. Ultimele trei sperăm să le finalizăm chiar anul acesta. Am alocat fonduri pentru cofinanțarea drumului județean important Arad – Șiria – Buteni, care va fi realizat în principal din fonduri europene obținute de Consiliul Județean Arad. De asemenea, am alocat fonduri pentru cofinanțarea lucrărilor la drumurile județene finanțate prin PNDL, Sânmartin –Olari – Caporal Alexa, Bârsa – Moneasa – limită de județ Bihor și Neudorf – Seleuș.

            Realizăm astfel un pas important pentru realizarea strategiei noastre pentru drumurile județene. Se poate observa că investim în toate zonele județului, pentru a realiza legături corecte între principalele localități, pentru un transport civilizat și o infrastructură care să sprijine economia locală. În condițiile în care Guvernul PSD a tăiat masiv fondurile Aradului pentru investiții, putem spune că am reușit să alocăm sume importante pentru investiții și în anul acesta. Aradul nu se va complace niciodată în situația de a sta pe loc!“, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad.

 

 

0 0

Peste 45 de milioane de euro pierd localitățile din județul Arad, pentru că așa a vrut Guvernul! Parlamentarii PSD-ALDE au votat tăierea grosolană de buget care afectează fiecare localitate din județ! Și cea mai săracă comună arădeană primește bani mult mai puțini față de anii trecuți. Culmea, pesediștii se și mândresc cu asta și se laudă cu sumele alocate localităților arădene, omițând însă să spună că ele ar fi fost mult mai mari dacă parlamentarii PSD-ALDE nu ar fi votat orbește bugetul care nedreptățește Aradul!

Mai nou, să își ascundă rușinea, pesediștii au început o campanie prin care susțin că au dat bani Aradului. Fals! Au luat banii Aradului cu două mâini și trimit înapoi la Arad mărunțiș. În loc ca banii arădenilor să susțină dezvoltarea Aradului, pesediștii au avut grijă să îi dirijeze către baronii lor locali!

Cei mai mulți bani îi pierd Primăria Municipiului Arad și Consiliul Județean. De aici înțelegem că intenția PSD este clară, să saboteze dezvoltarea Aradului, pe criterii politice. De aceea ne-au întors buzunarele pe dos, ca proiectele Aradului să se oprească! Așa se explică și faptul că patru proiecte importante pentru modernizarea drumurilor județene au fost tăiate de la finanțarea prin Programul Național de Dezvoltare Locală! Patru drumui cu un impact asupra vieții a peste 150.000 de arădeni! Nu contează ce simt și cât plătesc cei 150.000 de arădeni, important este ca parlamentarii PSD Arad să iasă bine în fața conducerii centrale a partidului, să primească funcții și beneficii.

Pentru PSD, Aradul este pe ultimul loc și așa se și comportă cu arădenii! Dovada: peste 45 de milioane de euro pierd localitățile din județul Arad, pentru că așa a vrut Guvernul și așa au votat parlamentarii PSD, inclusiv cei din Arad!

0 0

 

Ioanita Mihalycsek este elevă în clasa a XI – a la Liceul Baptist “Alexa Popovici”. A început să studieze pianul din clasa I, dar cu adevarat pasionată de acest instrument a devenit în clasa a V – a când a început şi cursurile Şcolii Populare de Arte a Centrului Cultural Judeţean Arad, la clasa profesoarei Maria Horosni. Îndrumata de dânsa a participat la evenimentele organizate de Şcoala Populară (audiţii, recitaluri, concerte, spectacole) dar şi la Concursul LIVEMUSEART 2017, de unde s-a întors cu Premiul de excelenţă. “La pian studiez şi acum cu doamna profesoară Maria Horosni iar, in afara de ore, repet acasă individual repertoriul ales de noi precum şi materialul pentru corepetiţia de la cor. Fac asta zilnic, aproximativ patruzeci de minute, şi aş dori ca după bacalaureat să urmez Facultatea de Muzică şi Arte din Oradea” – mărturiseşte Ioanita.

Tânăra spune că studiile la pian i-au oferit şansa de a corepeta la Corul SOLI DEO GLORIA, cu care a avut ocazia să acompanieze la pian corul şi în alte ţări –  Elvetia (Wintertour si Luzern), Austria (Viena si Salzburg) şi Ungaria (Zonka).

In timpul liber îi place să citească şi să se întâlnească cu prietenele dar şi să repete pentru a se perfecţiona.

0 0

 

După reducerea impozitului pe salarii de la 16 la 10%, o măsură fiscală luată de către coaliția PSD-ALDE fără a ține cont de consecințe, orașul Pecica pierde 1,036 milioane de lei față de veniturile de la nivelul anului trecut.

„Este o nedrepate față de orașul Pecica, iar cei afectați de măsurile incorecte ale Guvernului sunt cetățenii. Administraţia locală va avea de suferit în condiţiile în care cea mai mare parte din impozitul pe venitul salarial constituie bani la bugetul comunității. Asta ar fi însemnat o sumă considerabilă pentru continuarea proiectelor și dezvoltarea orașului” – explică Petru Antal, primarul orașului Pecica.

Edilul consideră că măsura este o bătaie de joc la adresa cetățenilor orașului Pecica din partea PSD-ALDE, mai ales că trebuia anunțată înainte de a programa investițiile pe acest an.

„Pierdem jumătate din suma necesară cofinanțării proiectelor din fonduri europene. Avem în derulare proiecte de infrastructură și ne va fi foarte greu să găsim sursele de finanțare” – a completat primarul orașului Pecica.

0 0
Camera Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad organizează în
perioada 23 februarie – 23 martie 2018 cursul autorizat de Inspector în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (cod COR 315723).
Tematici prevăzute în curs: realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie, realizarea
semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă, instruirea şi
informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilirea mijloacelor
materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirea accidentelor
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, participarea la cercetarea evenimentelor care
produc incapacitate temporară de muncă, verificarea respectării prevederilor legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, monitorizarea activităţilor de evacuare şi
intervenţie în situaţii de urgenţă.
Durata cursului este de 80 ore (teorie i practică), zilele de desfă urare fiind mar i siș ș ț
vineri, interval orar 17:00 – 21:00, la sediul CCIA Arad (Str. Clo ca, nr. 5).ș
Condiţii de acces: minim studii în învăţământul liceal
Costuri: 650 lei
În plus vă oferim următoarele discount-uri:
10% membrii CCIA Arad;
10% pentru 2 persoane înscrise simultan de la aceeaşi firmă.
*Discount-urile nu se cumulează
Pentru detalii suplimentare vă pute i adresa doamnei Carmen M. Cri an, contact:ț ș
ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro, telefon: 0730.188.299 sau
0257/200.800.

0 0

 

Realizarea unei parcări pentru punerea în valoare a plajei lacului Ghioroc a fost pusă în pericol de consilierii judeţeni PSD, care au solicitat tăierea sumei de 150.000 de lei, alocată acestui obiectiv. Realizarea acestei parcări a fost solicitată chiar de turiştii care anul trecut au fost la Ghioroc şi care s-au confruntat cu probleme legate de parcarea civilizată a maşinilor. „Peste 65% din turiştii care ne-au vizitat au semnalat faptul că nu au unde parca! Plajele arată bine, dar trebuie amenajată şi parcarea, pentru a facilita accesul turiştilor!”, a precizat primarul localităţii, Corneliu Popi Morodan.

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad a precizat că investiţiile în amenajarea parcării lacului trebuie să continue, acesta fiind un proiect de succes la nivelul vestului României. „Vrem să depăşim piedicile puse de Opoziţie şi să dovedim că investiţia Consiliului Judeţean în «Proiectul Ghioroc» este un succes şi va fi în continuare o destinaţie de petrecere a week-end-urilor din această vară”, a spus Iustin Cionca.

                                               

0 0

 

   Orașul Curtici împlinește în acest an 50 de ani de când a primit statutul de oraș, o vârstã binemeritatã – cea a unui oraș consolidat economic, dar care mai suportã încã multe îmbunãtãțiri. Modelul pe care se bazeazã orașul nostru este unul la care participã administrația localã, sectorul privat și nu în ultimul rând cetãțeanul. Progresele încep sã se vadã treptat și vom continua sã construim pe acest model un oraș care, cu sprijinul dumneavoastrã, poate ajunge în topul localitãților din județul Arad și de ce nu, din țarã în privința calitãții vieții.

     Anul 2017 a fost un an foarte dificil, un an al schimbãrilor legislative care și-au pus amprenta în mod negativ asupra strategiei de dezvoltare a tuturor administrațiilor locale din România.

     Datoritã schimbãrilor legislative majore, bugetul orașului Curtici va suferi enorm în anul 2018, mai concret orașul nostru a fost prejudiciat cu peste 1.000.000 de euro datoritã modificãrii legislației fiscale în ce privește cotele ce trebuiau sã rãmânã în localitate din impozitul pe venit și cote defalcate din TVA.

    Am sã încep cu unul dintre cele mai importante obiective pe care le-am realizat în anul 2017 și anume înființarea punctului SMURD Curtici în luna martie, un obiectiv realizat cu sprijinul necondiționat al ISU Arad. Din raportul prezentat de cãtre ISU Arad rezultã faptul cã a fost o alegere necesarã și foarte utilã înființarea acestui punct de lucru, activitatea pompierilor de la Curtici fiind una dintre cele mai performante din județul nostru. Actuala locație în care își desfãșoarã activitatea SMURD Curtici este una provizorie. În decursul anului 2017 am efectuat un RLV pentru imobilul situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr.34 (fosta clãdire a finanțelor), o situație de lucrãri pentru repararea și reamenajarea acestei locații și un proiect tehnic pentru construirea unui garaj conform normelor legislative în vigoare urmând ca în viitorul apropiat acestã locație sã deserveascã o Stație ISU profesionistã cu dotãrile aferente.

    Din punct de vedere al infrastructurii, s-a finalizat proiectul de pavare a trotuarelor început în anul 2016 pentru aproximativ 12 strãzi din localitatea noastrã. Am continuat demersurile necesare în acest sens, respectiv finalizarea unui proiect de lucrãri de pavare a trotuarelor, la care am obținut toate avizele necesare pentru a scoate la licitație în cel mai scurt timp lucrarea. De asemenea se aflã în curs de derulare proiectul de asfaltare a trotuarelor pentru strãzile: George Coșbuc, Mihai Eminescu, I.R. Sirianu, Vasile Lucaci, Vasile Goldiș (parțial), 1 decembrie 1918 (fundãturã și tronsonul de la ieșirea spre Sântana), Ghioceilor și Caraiman. Aceaste lucrãri vor închide proiectul de pavare a trotuarelor început cu șase ani în urmã, astfel la finalizarea acestuia vom avea toate trotuarele din Curtici asfaltate sau pavate.

 

     Referitor la asfaltarea drumurilor am efectuat douã Studii DALI, respectiv pentru Refacerea și modernizarea strãzii 1 Decembrie 1918 (tronsonul cuprins între str. Revoluției și str. Grãnicerilor) și Refacerea și modernizarea strãzii Cloșca (tronsonul cuprins între str. Revoluției și str. Ion Creangã). Aceste douã studii au primit toate avizele necesare, urmând ca în cel mai scurt timp sã scoatem la licitație proiectarea și execuția lucrãrilor. Cel mai important proiect pentru asfaltare realizat în anul 2017 este unul care cuprinde aproximativ 9 strãzi din Curtici (vom reveni cu detalii în momentul în care vom primi și ultimul aviz – avizul de la Enel). In decursul acestui an vom proceda la licitația aferentã acestui proiect și începerea lucrãrilor. De asemenea am reușit sã reparãm cu asfalt și douã dintre strãzile mãrginașe ale localitãții, respectiv str. Rândunelelor (ambele tronsoane) și str. Câmpului.

    La începutul anului trecut am primit o invitație deosebitã din partea Consiliului Județean Arad, și anume de a fi parteneri în cadrul unui proiect transfrontalier pentru repararea mai multor drumuri județene și construirea Centurii ocolitoare a Orașului Curtici. Am fost deosebit de bucuros de acest parteneriat, deoarece costurile aferente realizãrii acestui obiectiv (refacere studii de fezabilitate, exproprieri, proiectul tehnic și execuția lucrãrilor) depãșesc 4.000.000 de euro. Apreciez și le mulțumesc domnului viceprimar și colegilor din primãrie pentru munca depusã pentru ca acest proiect sã poatã fi depus în termen. A fost o muncã dificilã, mai ales în cazul exproprierilor, o muncã care a presupus multe ore petrecute în primãrie chiar și dupã terminarea programului de lucru. Proiectul a fost depus, iar undeva la începutul lunii aprilie a acestui an sper cã vom primi o veste bunã din partea BRECO și anume cã proiectul nostru va fi eligibil”

 

Primarul orașului Curtici,

Bogdan Ban

STAY CONNECTED

%d blogeri au apreciat: