Situaţia şcolilor în Arad: 84% autorizate sanitar, 12% cu aviz de la pompieri

in Învățământ | 9 Septembrie 2016, 15:51 | 0 comentarii

Luni, 12 septembrie, în­cepe noul an şcolar 2016-2017. În județul Arad, clo­po­țelul va suna pentru 65.929 de elevi preșcolari, din ciclul primar, gimnazial, liceeni, elevi înscriși la profesională sau școli postliceale. În total s-au format  în această toamnă 3.072 clase de elevi dintre care 94 de clase în în­vă­țământul special, 101 clase în învățământul particulat, iar cea mai mare pondere apar­ține claselor de elevi din învățământul de masă, adică de stat.
În ceea ce privește admi­te­re în clasa a IX-a atât la li­ceu cât și la profesională nu­mărul elevilor înscriși a fost mai mic decât cel al locurilor disponibile, astfel că au fost școli care nu și-au îndeplinit planul de școlarizare.  Drept urmare la liceu sau realizat doar 108 clase e a IX, din ce­le 110 popuse iar în învăță­mân­tul profesional s-au realizat 22 de clase din cele 25 propuse, însă la această formă de învățământ s-a constatat o creștere a gradului de ocupare în ultimii 3 ani.

În ceea ce privește cadre­le didactice, până astăzi, când are loc ultima ședință publi­că de repartizare a posturi­lor, gradul de acoperire cu perdonal calificat este de 83%.

Cu doar două zile înainte de începerea anului școlar în ju­dețul Arad din totalul de 668 de clădiri care adăpos­tesc școli și grădinișe, doar 84% au autorizații sanitare. În ceea ce privește unitățile școlare cu audorizație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență procentul este alarmant, doar 12% sunt au­torizate ISU.

O singură școală din ju­deț a fost cuprinsă în Pro­gra­­mul național Masa Cal­dă, Școala Gimnazială Ila­ri­on Felea din municipiu. Progra­mul pilot se află în faza de avi­­zare a ministerelor și se desfășoată în 50 de unități de învățământ din țară, beneficiarii suportului alimentar fiind aproximativ 30 de mii de copii.
Un număr de 7 copii din județul Arad beneficiază de ti­chete valorice, acordate fa­miliilor cu condiții precare pentru susținerea partici­pă­rii preșcolarilor la grădiniță. 3 dintre aceștia sunt înscriși l a P.N. 10, 1 la P.N. 24 și alți 3 copii la P.N. 11.


Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com