Mărunţişuri şi nimicuri

de Bujor Buda | in Aradul în imagini | 19 Iulie 2016, 11:33 | 0 comentarii

 Defecțiuni și mărunțișuri urâte, atac la fațade, la infrastructura clădi­rilor, la căile de circulație, afișe li­pite exact acolo unde interzic re­gu­lamentele. Defecțiuni care ne cos­tă, lipsa izolației de pe rețelele de trans­port agentul termic; ne costă, ne costă, dar arată urât ca dracul.
Un fleac, un mic defect la burlanul care conduce apa de ploaie spre ca­nalizare, poate ruina fațada pe su­prafețe întinse. Mărunțișuri des în­tâlnite la multe dintre edificiile statului ori ale proprietarilor. 
 
Mărunțișuri sunt considerate și cofretele, cele electrice cu acces di­rect la siguranțe, cu ușile de vizitate neîncuiate. Cele de gaz, montate chiar pe fațadele clădirilor clasificate.
Nimicuri sunt considerate gropile, găurile din asfaltul străzilor, gră­tarele, capacele canalelor și cele îngropate în asfalt. Ați observat că la Arad eșapamentele cazanelor de în­călzit (termotecile) sunt scoase prin fațade, iar găurile nici măcar nu sunt tencuite de se văd cărămizi­le. La fel și racordurile ventilatoare­lor montate pe fațadă, străbat pe­re­tele, brutal, cu tencuiala aruncată, la fel ca la eșapamentele de care v-am amintit mai sus.
Iar dacă voi aminti de porțile pa­­latelor, lucrări de artă, mânjite, cu inscripții, străpunse de țevile gal­be­ne cu gaz, ori clanțe originale smul­se, oare îi pasă cuiva de ele? Rame de plastic alb, la geamurile clădirilor clasificate, și alte nimicuri ne­bă­gate în seamă. Oare ce s-a men­țio­nat pe autorizația pentru modifi­cat fațada?
Vă voi prezenta în cele ce ur­mea­ză o colecție de mărunțișuri și nimicuri fotografiate în Arad, care sunt atât de numeroase, atât de urâ­te, încât te vei întreba dacă echipa de consilieri ce compun CLM ne apără de rele? A, desigur, la toate ni­velele preocuparea importantă este viitorul orașului, studiile de fe­za­bilitate, programele magistrale, Ce­tatea, Teatrul Vechi, pista de bi­ci­clete, clădirea MARTA unde s-au construit primele automobile, ul­tima stație Shone și atâtea alte obiec­tive mărețe. Voi reveni să vă prezint și starea actuală a obiectivelor, simboluri arădene, și abundența afi­șelor ce ne avertizează: Cad or­na­mentele! Cade tencuiala! Afișe ce se înmulțesc pe zi ce trece. A tre­cut o campanie electorală, la fel cu celelalte. De la Revoluție până as­tăzi, s-au ales echipe peste echipe, mă rog colective de aleși, la care pre­ocuparea este să se predea cu conștiinciozitate toate nimicurile și defecțiunile în urbanismul arădean, în starea în care le-au primit. Ni­micuri și mărunțișuri, aceste urâ­țenii, pe care nimeni din cei cu ștam­pila în podul palmei, și pa­no­uri de comandă a orașului pe bi­ro­uri, nu le-au băgat în seamă, în loc să scadă, se înmulțesc alarmant.   Așa le prezint astăzi, și poate echipa aleasă o să le îmbunătățească. O doamne! Se schimbă ceva?
Nu vedeți că Aradul îmbătrânește urât? Și nu o spun ca scuză tu­riștilor aflați în tranzit, ce nu pot fotografia o clădire, emblemă, din ca­uza ornamentelor jerpelite și a tencuielii căzute. O spun arădenilor să-i trezesc la realitate, să reînvii mentalitatea și renumele Ara­dului din vremea când s-a construit CORSO și arhitectura secession.  Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com