(FOTO) Să ne amintim de arh. Miloş Cristea

de Bujor Buda | in Aradul în imagini | 17 Martie 2016, 12:38 | 0 comentarii

A fost o personalitate a Aradu­lui, un talentat arhitect ce a lăsat  ur­mașilor, palate grandioase, profesor și îndrumător, restaurator fără pereche. L-am cunoscut pe vre­mea când locuia în „LIBELULA” într-un apartament, la etaj, de unde contemplam împreună panorama orașului și comentam. 
A fost o personalitate a Aradu­lui, un talentat arhitect ce a lăsat  ur­mașilor, palate grandioase, profesor și îndrumător, restaurator fără pereche. L-am cunoscut pe vre­mea când locuia în „LIBELULA” într-un apartament, la etaj, de unde contemplam împreună panorama orașului și comentam. Alură de june prim, tras prin inel, sportiv, ce parcurgea în înot bucla Mure­șu­lui. Pasiunea lui era Aradul, pe care-l urmărea cum se dezvoltă, do­jenindu-ne pentru lipsa de pe­danterie cu care ne protejăm moș­te­nirea rămasă de la părinți și îna­in­tașii noștri.  
 
Într-o discuție mi-a mărturisit cu amărăciune, o situația care dăunează grav urbanismului arădean ac­tual, citez: – „Legiuitorii nu cu­nosc arhitectură, iar dacă nu sunt ar­hitecți, ei cred că un urbanism și o arhitectură se face ca un tort cu frișcă. Pui aici puțină frișcă, aici o bomboană. Ceea ce pentru noi poa­te fi de o maximă importanță, pentru unii decizionari poate să pară fără importanță. Dar, domnilor, ar­hitectura este o știință care se în­va­ță la școală. Dacă nu se respectă dog­mele și legile arhitecturii, care gu­vernează compoziția arhitecturală, se fac drame* .
Iubea Aradul din tot sufletul, și în disputa cu veșnicele noastre ri­va­le, Oradea și Timișoara, „cleștele în care suntem strânși”, a spus spre a ne apăra: „Aradul nu este orașul ma­rilor palate, el este orașul celor mai frumoase ansambluri arhitecturale”. Avea dreptate deoarece încă de la începutul sec. XX prima­rii,  menționându-l pe Gyula Salacz și cei­lalți au supravegheat ca aliniamentul la front, să se respecte cu sfin­țenie. Nici în interbelic și nici după, nimeni n-a încălcat cutuma.  Două edificii alăturate, ori patru, ori o stradă întreagă, formând un tot unitar, armonios, ca într-o me­tro­polă occidentală, privindu-le  îmi aduc aminte de vorbele măiestrului Miloș Cristea.
Acum am ales la întâmplare pa­tru clădiri, care luate împreună formează un ansamblu armonios si­tu­at pe Bulevard, colț cu str. Cloșca, pe dreapta și stânga câte două. Pe dreap­ta Palatul Porcia și edificiul de la nr 60, iar pe stânga, Ceainăria Chinezească și Palatul „Jurnalul”.
 
În cele ce urmează vă voi prezen­ta Bulevardul, separat, apoi pentru fiecare din cele patru edificii, detalii și ornamente. Vouă vă ră­mâ­ne să le admirați, cu atenție. - Voi nici nu știți ce oraș frumos aveți.
 


Cu gândul la regretatul arhitect Miloș Cristea îi dedic aceste rânduri.
  

Palatul Porcia

Edificiul de la nr. 60


Ceainăria Chinezească 

 
Palatul „Jurnalul”
Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com