(FOTO) Cartea neagră a patrimo­niu­lui arădean- PORŢILE UNICATE ale arhitecturii arădene

in Aradul în imagini | 4 Mai 2015, 09:02 | 0 comentarii

Poarta, parte componentă a monumentului istoric, trebuie în­grijită și păstrată, să reziste ata­curilor naturale și ale oamenilor. Astăzi găsim porți  distru­se și dispărute, altele cu inscrip­ții și afișe lipite, cu părți componen­te lipsă, cel mai adesea clan­țe­le, opere de artă, geamurile spar­te în canatul superior, ori lu­crări din fier forjat, lipsă.
Poarta, parte componentă a monumentului istoric, trebuie în­grijită și păstrată, să reziste ata­curilor naturale și ale oamenilor. Astăzi găsim porți  distru­se și dispărute, altele cu inscrip­ții și afișe lipite, cu părți componen­te lipsă, cel mai adesea clan­țe­le, opere de artă, geamurile spar­te în canatul superior, ori lu­crări din fier forjat, lipsă. Alte porți sunt scorojite, cu vopsea­ua căzută, ori revopsite peste vop­sea­ua veche, nearsă și ne chitui­te, ș.a.m.d. Păcat, cel mai mare pă­cat, este atunci când poarta ve­che, originală, este înlocuită cu alta, tip poartă meșterită pe șan­tier când șeful „închide ochii”.

 

Nu cred să se fi scris cândva, o istorie a porților, din cele mai vechi timpuri până astăzi. Poate. Și cum nu am consultat o  sursa ofi­cială, mă încumet să vă spun că, porțile au fost create de om în scop de apărare. Să fie apărat de natură, frig, căldură, ploi și al­tele, iar pe măsură ce a apărut pro­prietatea, ca parte semnificativă a vieții primilor oameni, să-și apere agoniseala. Poarta a fost le­gată și de primele forme de or­ganizare a familiilor apoi a gru­pu­rilor , iar mai târziu, pentru a se apăra de năvălirile popoa­re­lor migratoare. Astăzi, poarta pre­vă­zută cu toate facilitățile ofe­ri­te de știință și broaște sofis­tica­te, apără familia de atacul „specia­liștilor” reîntorși din UE pe mo­tiv de recesiune.

De asemenea, trebuie să amin­tesc dragilor mei consilieri CLM  că, toate cele descrise mai sus, nu se văd din mașină, viteza estompează defectele, improvizațiile și textele de pe afișele lipite. Alt­ce­va este atunci când aceste porți, ofe­rite la discreție în fotografiile din anexă, se găsesc pe zona pie­to­nală, vai și amar, toate găurile de cuie se văd. Cum fotografiile au imortalizat porți din zona pie­tonală arădeană, și din piețe, cu mai puține cheltuieli se pot res­ta­ura, acum!, pe măsură ce timpul trece cresc și cheltuielile. Dom­ni­lor, vă las să vă delectați pri­vind pozele. Cele două fotogra­fii din text, reprezintă porți care, fie nu mai există fie nimeni nu se pre­ocupă să le monteze la loc. Dis­trugerile la canatul superior, dantela din fier forjat, desigur, doar CLM Arad deține secretul recondiționării lor.

 

Sunt un optimist, și cred că vom câștiga concursul pentru Ca­­pitala Europeană a Culturii 2021, vom câștiga și vom fi mai bo­gați, mai cunoscuți în lume și mai atrac­tivi pentru agențiile de tu­rism din UE. Ei bine, și atunci tre­buie să ne pregătim de oas­peți, să ne restaurăm porțile la care vor ciocăni turiștii.

Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com